BAPS Swaminarayan Sanstha Mandir
BAPS Swaminarayan Sanstha Mandir
Profile picture of BAPS Swaminarayan Sanstha Mandir

BAPS Swaminarayan Sanstha Mandir

Gate No. 4, Swaminarayan Akshardham NH 24, Akshardham Setu New Delhi 110092 Indi