cover
Profile picture of

Barisan Kepimpinan JPP 23/24

Laman Rasmi HEP IPGKPI
Laman Rasmi HEP IPGKPI
Carta Organisasi
Carta Organisasi
Slogan JPP
Slogan JPP
Visi JPP
Visi JPP
Misi JPP
Misi JPP
YDP
YDP
NYDP I
NYDP II
Setiausaha
Naib Setiausaha
Bendahari
Naib Bendahari
Pengerusi Biro Perhubungan Domestik dan Antarabangsa
Naib Pengerusi Biro Perhubungan Domestik dan Antarabangsa
Pengerusi Biro Akademik
Naib Pengerusi Biro Akademik
Pengerusi Biro Kediaman Pelajar
Naib Pengerusi Biro Kediaman Pelajar
Pengerusi Biro Kebajikan dan Sosial
Naib Pengerusi Biro Kebajikan dan Sosial
Pengerusi Biro Kerohanian, Moral dan Disiplin
Naib Pengerusi Biro Kerohanian, Moral dan Disiplin
Pengerusi Biro Kebudayaan dan Keseniaan
Naib Pengerusi Biro Kebudayaan dan Keseniaan
Pengerusi Biro Teknologi, Maklumat dan Penerbitan
Naib Pengerusi Biro Teknologi, Maklumat dan Penerbitan
Pengerusi Biro Sukan dan Rekreasi
Naib Pengerusi Biro Sukan dan Rekreasi
Pengerusi Biro HELWANI
Naib Pengerusi Biro HELWANI
Pengerusi Biro Keusahawanan
Naib Pengerusi Biro Keusawanan