Shree Salasar Balaji Mandir
Shree Salasar Balaji Mandir
Profile picture of Shree Salasar Balaji Mandir

Shree Salasar Balaji Mandir

Balaji Temple Rd, near Shri Hanuman Seva Samiti, Salasar, Rajasthan 331506