Takht Sri Patna Sahib
Takht Sri Patna Sahib
Profile picture of Takht Sri Patna Sahib

Takht Sri Patna Sahib

Address: Takhat Sri Harmandir ji, Patna Sahib, Patna, Bihar 800008